مصلحت گرایی؛ دُمِ خروس رسانه ها و متولیان خواب زده در حوزه حجاب

به گزارش خبرگزاری موج


آزاده رضایی عادل در یادداشتی نوشت:

جامعه مدنی زمانی شکل و ساختار مناسبی به خود می گیرد که قوانین مصوب نمایندگان مردم به درستی اجرا شود، خالی از لطف نیست در تعریف کلی قانون گذاری به ضرورت وضع قوانین و لزوم پایبندی همه مردم به آن به اختصار اشاره شد. تصریح کرد: شهروندان بخشی از آزادی های خود را منتقل می کنند و قوانین را می پذیرند و از آن تبعیت می کنند تا در مقابل مسئولان و مدیران جامعه را هدایت و پیشرفت کنند. رعایت قانون حجاب و الزام به رعایت حجاب از این قاعده مستثنی نیست. حال تصور کنید بخش کوچکی از جامعه حتی در بین مسئولان همیشه به دنبال یک صدا هستند و حرف های خود را در جای نامعقول قرار می دهند و قوانین را مضحک و عصر حجر می دانند و از آنها تبعیت نمی کنند، قوانین را بدنام می کنند، آیا این می تواند جامعه مدنی و مطیع قانون تلقی می شود؟

قانون «عفاف و حجابکه چندین سال است محافل مختلف از ضد انقلاب و روشنفکر گرفته تا حزب الله و اعتدال گرا برای اختیاری کردن حجاب نقل می کنند، گهگاه از حجاب فراموشی بیرون می آید و شدیدتر، اثرگذارتر می شود و نهادهای مسئول اشاره می کنند. سرزنش در پلیس و از سوی دیگر پلیس به عدم اقدام مقامات مسئول اشاره می کند. در این میان، اطلاعیه ها و بیانیه های مختلفی صادر می شود، اما در نهایت عموم مردم سردرگم، مطیع یا ناسازگار دیده می شوند; چرا پیچ و خم؟ چرا که رسانه ها به ویژه رسانه ملی در گزارش های خود حجاب را در مواقعی که مثلاً در زمان انتخابات و موکب ها، شادی بعد از عملیات قول صادقانه و … لازم است، یک ضرورت نمی دانند، بلکه در زمان های دیگر حجاب را یک ضرورت نمی دانند. ، آنها را تشویق به پایبندی به آن پنهان کردن قوانین; از بین افرادی که حجاب سلبریتی ها را دیده اند و نمایش خانگی را دنبال می کنند، همان بازیگر صدا و سیمای شریف را می بینند که با تغییر کامل جلوی دوربین می رود و در نهایت در فیلم ها پولدار و زیباترین ها نیم حجاب دارند و بدبخت ترین افراد محجبه و مقید به اصول و چارچوب های عرفی و دینی هستند، چه انتظاری می توان داشت؟ آیا قسم حضرت عباس را باور کنند یا دم خروس از روی مصلحت و یکی به نعل و دیگری به میخ؟

هر چند پلیس در زمینه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و بدپوششی به عنوان آخرین راهکار، وظیفه قهریه دارد و عیب جویی از دیگران نمی تواند آنها را از وظایف قانونی خود منصرف کند، اما سوال اصلی اینجاست که مسئولان چند ده ها مؤسسه نگهداری و چه مدت خوابیده اند؟ ما منکر برخی اقدامات غیرعادی پلیس در زمینه برخورد با بدحجابی نیستیم، اما به هر حال در کجای دنیا می توان انتظار داشت که پلیس به عنوان نیروی قهری با قدرت بازدارندگی رفتاری مهربانانه در جهت مماشات داشته باشد. و قبول قانون؟

گسترش دهندگان فرهنگ خفته عفاف و حجاب، تا دیر نشده بیدار شوید! در غیر این صورت پلیس دیگر نمی تواند مصلحت اندیشی و نقش آفرینی و خودنمایی شما را در مقابل افکار عمومی جبران کند.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها