واکنش انجمن کارگردانان به سخنان توهین آمیز طالبی درباره زنان: تمسخر هفت را تعطیل کنید!

واکنش انجمن کارگردانان به سخنان توهین آمیز طالبی درباره زنان: تمسخر هفت را تعطیل کنید!

پس از حاشیه برنامه هفت با حضور ابوالقاسم طالبی، کانون کارگردانان بیانیه ای منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: انجمن کارگردانان سینمای ایران پخش این اظهارات پوچ و به دور از ادب و اخلاق را علیه زنان و دختران بزرگوار سینما که مایه الهام جهانیان به ویژه پیشکسوتان بوده و هستند، به شدت محکوم و محکوم می کند. در این زمینه با هر نظر و فکری پشت سر آنها می ایستد.

پس از حاشیه برنامه هفت با حضور ابوالقاسم طالبی، کانون کارگردانان بیانیه ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «انجمن کارگردانان سینمای ایران پخش این اظهارات پوچ و غیراخلاقی علیه زنان و دختران شریف سینما را که مایه الهام جهانیان به ویژه پیشکسوتان این عرصه بوده و هستند، به شدت محکوم می کند. و با هر نظر و فکری محکم کنارشان می ایستد.

ما معتقدیم اگر ذره ای ایمان و پایبندی به اعتقادات دینی و اخلاقی از سوی مدیران و تصمیم گیران در صدا و سیما باقی مانده است، باید هر چه زودتر از بانوان سینمای ایران به خاطر این توهین و هتک حرمت در ایران عذرخواهی کرد. به شیوه ای مناسب و مناسب و به منظور جلوگیری از تکرار مواردی از این دست که در برنامه ضد سینمای هفت گزارش می شود و توسط مهمانان و گاهی مجریان این برنامه درباره اهالی سینما صحبت می شود. باید یک تصمیم فوری برای پایان دادن به این مسخره گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید