پرورش دهندگان چشم به راه عبادت، فوق العاده خاص هستند

پرورش دهندگان چشم به راه عبادت، فوق العاده خاص هستند

نماینده مردم علی آباد در مجلس افزود: همچنین باید به نانوایی های استان گلستان توجه ویژه شود تا با مشکل مواجه نشوند.

نایب رئیس فراکسیون آموزشی در مجلس افزود: فرهنگیان عزیز نیز انتظار توزیع ویژه را داریم و انتظار داریم مجلس و دولت در این راستا اقدامات ویژه ای انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید