کمپین کارگران و مستمری بگیران برای افزایش دستمزد نسبت به تورم و سبد معیشتی

کمپین کارگران و مستمری بگیران برای افزایش دستمزد نسبت به تورم و سبد معیشتی

کارگران و مستمری بگیران با امضای طوماری آنلاین خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت شدند.

در این کمپین که به امضای بیش از 3300 کارگر شاغل و بازنشسته رسیده است؛ خطاب به شورای عالی کار:

«ما امضاکنندگان این کمپین بر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در رابطه با تورم و سبد معیشتی طبق ماده 4 اصرار داریم. 41 قانون کار و مستمری بگیران طبق ماده. 96 و 111 قانون تامین اجتماعی. ; این حق الزحمه حق مسلم و قانونی کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از شاغل در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی، تشکل های انقلابی، موسسات عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مستمری بگیران است.

دیدگاهتان را بنویسید