آیا نوشیدن آب با معده خالی صبح زود خوب است یا بد؟

آیا نوشیدن آب با معده خالی صبح زود خوب است یا بد؟

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: نوشیدن آب با معده خالی در اوایل صبح نه مفید است و نه مضر. زیرا از نظر پزشکی از روزه گرفتن یا ننوشیدن آب اتفاق خاصی در بدن نمی افتد.

آزاده متقی استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان در پاسخ به این سوال که آیا نوشیدن آب با معده خالی در صبح زود فوایدی دارد و ضرری ندارد؟

وی ادامه داد: این سوال بستگی به این دارد که انسان بخواهد آب مصرف کند یا خیر؟ زیرا از نظر پزشکی از روزه گرفتن یا ننوشیدن آب اتفاق خاصی در بدن نمی افتد.

این استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: اگر انسان عادت به نوشیدن آب در حالت ناشتا و تشنگی داشته باشد اشکالی ندارد اما اگر آب ننوشد اشکالی ندارد.

  هشدار محمدرضا مهدوی به ییجی گل محمدی درباره دربی

دیدگاهتان را بنویسید