ادعای عجیب نوه پهلوی

ادعای قتل داود پهلوی واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

ادعای عجیب نوه پهلوی

داود پهلوی فرزند علی پاتریک پهلوی، نوه شاهپور علیرضا پهلوی و از نوادگان رضا شاه بود.

پدرش علی پاتریک پهلوی از مخالفان حکومت پهلوی بود.

علیرضا پهلوی در 15 آبان 1333 در سانحه سقوط هواپیما کشته شد، درست زمانی که شایعه ولیعهد او در خبرها بود.

پس از مرگ او پسرش علی پاتریک به ایران آورده شد و تحت مراقبت دربار قرار گرفت.

اما پاتریک عمویش محمدرضا پهلوی را عامل مرگ پدرش می داند.