ارائه مدل چالش های پیاده سازی و ایجاد تحول دیجیتال در صنعت بیمه توسط کارکنان بیمه ملت

ساعت: 18:24
تاریخ انتشار: 1400/10/30
کد خبر: 1802141

در پنل تخصصی موسسه بیمه با موضوع «تحول دیجیتال در بیمه; فرصت ها، چالش ها، راهبردها و پیامدها در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه، بهروز آرمان مهر، رئیس تحول و نوآوری دیجیتال بیمه ملت و بهاره یاوری، کارشناس درمان، مقاله ای با عنوان «ارائه مدل چالش های اجرا و اجرا» نوشتند. توسعه “در صنعت بیمه”.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از روابط عمومی بیمه ملت؛ در مقدمه این مقاله به موضوع تحول دیجیتال و نقش آن در تحول سازمان اشاره شده است.

به گفته محققان؛ امروزه تحول دیجیتال یکی از موضوعات مهم در حوزه تحول سازمانی است و اجرای آن علاوه بر برتری فناوری، دارای مزیت استراتژیک و رقابتی است. تحول دیجیتال اجرای نوآورانه فناوری های دیجیتال به منظور تأثیرگذاری و بهبود مدل کسب و کار است.

نویسندگان بیان می کنند که این پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین یک مطالعه ترکیبی کمی-کیفی از روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها است. بنابراین در گام اول از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان برای شناسایی مولفه ها و ابعاد مدل استفاده شد. سپس به منظور اعتبارسنجی مدل تحقیق، رویکرد معادلات ساختاری و داده های لازم از پرسشنامه به دست آمد.

بر اساس آنچه در این مقاله آمده است؛ چالش های پیاده سازی تحول دیجیتال در شرکت های بیمه را می توان در 5 دسته اصلی شامل چالش های استراتژیک، فناوری، انسانی، اقتصادی و مشتری طبقه بندی کرد. هر یک از این دسته بندی ها شامل مولفه های جزئی است که در عین حال می تواند فرآیند پیاده سازی تحول دیجیتال در شرکت های بیمه را با دقت تسهیل کند.

  رعایت نکردن اصول بهداشتی راه را برای ششمین تاج تخت هموار می کند/ وزارت بهداشت در دولت جهادی سیزدهم

بر اساس نتایج پژوهش، اهمیت و اولویت این چالش ها به ترتیب چالش های راهبردی، فناوری، انسانی، مصرف کننده و اقتصادی است.

گفتنی است این مقاله در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه، «بهروز آرمان مهر» رئیس تحول و نوآوری دیجیتال بیمه ملت و «بهاره یاوری» کارشناس پزشکی در پنل تخصصی موسسه بیمه به ایراد سخنرانی پرداختند. پژوهش. تحول دیجیتال در صنعت بیمه » یکشنبه 14 آذر 1400 از ساعت 10 الی 12 ظهر به صورت غیر حضوری در تالار بانو مجتهد

دیدگاهتان را بنویسید