افزایش 38 درصدی دستمزد شامل چه بازنشستگانی می شود؟

افزایش 38 درصدی دستمزد شامل چه بازنشستگانی می شود؟

حمید حاج اسماعیلی درباره تاخیر در ابلاغ مصوبه 650 هزار تومانی حق مسکن کارگران و احتمال اصلاح یا تصویب آن گفت: میزان حق مسکن کارگران رقم بالایی نبود و دولت از ابتدا روی آن حساسیت نداشت. اما معتقدم 100 هزار تومانی که به 550 هزار تومان کاهش یافت به دلیل رد مصوبه شورای عالی کار نبود، بلکه این کاهش برای توجیه تغییر مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان بود. از بازنشستگان تامین اجتماعی

وی ادامه داد: معتقدم پس از ابلاغ وضعیت قانونی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت با تصویب حق مسکن شورای عالی کار، بحث تغییر حق مسکن کارگران یا کاهش آن به 550 هزار تومان مطرح شد. خود به خود کنار گذاشته شد و چون دولت تصمیم به افزایش حقوق بازنشستگان گرفت و اعلام کرد که همان مبلغ 650 هزار تومانی در حق مسکن کارگران رعایت شود، اما با توجه به دغدغه و مشکلات دولت، دبیرخانه دولت باید این موضوع را پیگیری کند.

این کارشناس کارگری تاکید کرد: در بحث مصوبه حق مسکن باید ابلاغ رسمی از سوی دولت صورت گیرد تا مراحل قضایی طی شود و مصوبه به وزارت کار برگردانده و از طریق وزارتخانه به کارفرمایان ابلاغ شود تا آنها بتوانند آن را اجرا کند.

حاج اسماعیلی گفت: جلسات دولت هفته ای دو بار برگزار می شود و این هفته فرصت خوبی است تا دولت مصوبه حق مسکن را به طور رسمی اعلام کند تا در شهریورماه که مستمری بازنشستگان افزایش می یابد، کارگران از برخورداری کامل از حق مسکن برخوردار شوند. حق مسکن.دریافت

وی در عین حال به افزایش 38 درصدی دستمزد مستمری بگیران اشاره کرد و گفت: افزایش 38 درصدی دستمزد شامل تمامی مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی می شود که باید 515 هزار تومان اضافه به آنها پرداخت شود و سازمان بیمه اجتماعی نیز این اقدام را انجام خواهد داد. تصمیمات خود را مبنی بر صدور این مبلغ از اول سال انجام دهد.

  تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدم افزایش حقوق

این کارشناس کار تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی پیش از این افزایش حقوق 10 درصدی به اضافه مبلغ 650 هزار تومان را طبق آنچه دولت اعلام کرده بود، اجرا کرده بود، اما اکنون با توجه به اعلام دکتر زاهدی وفا – سرپرست وزارت کار – افزایش حقوق را افزایش داد. 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان از شهریورماه برای همه مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی لحاظ می شود.

حاج اسماعیلی گفت: مستمری بگیران سایر مقاطع به کسانی گفته می شود که بیش از حداقل مستمری دریافت می کنند و حدود 800 تا 850 هزار نفر هستند و تحت عنوان سایر مقاطع افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان را شامل می شود و مستمری بگیران حداقل دستمزد را شامل می شود. کسانی هم هستند که حداقل مستمری دریافت می کنند که مصوبه افزایش 57 درصدی شورای عالی کار برای آنها اجرا شده است.

وی در خصوص آن دسته از مستمری بگیرانی که حقوق و مستمری خود را بر اساس افزایش 10 درصدی به اضافه 650 هزار تومان دریافت کردند، گفت: این دسته از مستمری بگیران برای ماه های قبل و از اول فروردین ماه 38 درصد افزایش به اضافه 515 هزار تومان دریافت کردند. دریافت می کنند و از اول شهریور ماه حقوقشان بر اساس 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید