انتقاد جمهوری اسلامی از وضعیت اداره کشور/کشور مشمول این مصوبه نمی باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با این فرمان نمی توان کشور را اداره کرد. حاکمان باید اقتصاد را به گونه ای تقویت کنند که مردم با آغوش باز از فرهنگ و ارزش ها استقبال کنند و جامعه به عدالت توحیدی دست یابد.

روزنامه جمهوری اسلامی با گلایه از وضعیت حاکمیت در کشور تاکید کرد که با این فرمان نمی توان کشور را اداره کرد.

به گفته جمهوری اسلامی ایران، زمانی که باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم هزینه می شد، به بهانه تقویت ارزش ها به شعار دادن و سرگرمی های خارجی پرداختند. آقایان تا جایی که می توانستند منابع، توان و امکانات خود را صرف کارهایی کردند که باید جامعه را به فرهنگ و معیارهای ارزشی نزدیک کند، اما نتیجه عادلانه امروز این است که نسل امروز از فرهنگ و ارزش های مطلوب فاصله گرفته است.

نویسنده یادداشت جمهوری اسلامی افزود: ای کاش بخشی از این توانمندی ها و امکانات و نیروها صرف کمک های اساسی و اساسی به نیازمندان می شد. افراد محروم با فرهنگ صدقه مورد توجه قرار می گیرند، اما از مبارزه اصلی با محرومیت و فقر خودداری می کنند. متفکران ارزشی و خودانقلابی به جای اینکه آمار خانواده های فقیر و بی سرپرست و بیکار را به یاد خود و اداره کشور به روز کنند، به جمع آوری آمار عاملان منحوس و فراریان پرداختند و بر طبل قدرت کوبیدند. مبارزه با این بهانه . نتیجه این شد که امروز اقتصاد ما دچار بحران شده و فرهنگ ما آن چیزی نیست که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می خواهد. کشور را نمی توان با این فرمان اداره کرد. حاکمان باید اقتصاد را به گونه ای تقویت کنند که مردم با آغوش باز از فرهنگ و ارزش ها استقبال کنند و جامعه به عدالت توحیدی دست یابد.

  پنج شرور در جنوب تهران کشته شدند

دیدگاهتان را بنویسید