برای جلوگیری از ارزش گذاری رسمی

گروه: فیلم و صداساعت: 14:38
تاریخ انتشار: 09/05/1401
کد خبر: 1913794

رئیس جمهور: فقط به کیفیت اصلی اجناس توجه کنید نه شرکتی که آنها را تولید می کند. کوتاه فروشی رسمی باید متوقف شود. زمانی ترازو وجود داشت و خریدار وزن کالا را می دید، اکنون مسئولیت رسیدگی به کوتاهی فروش بر عهده سازمان استاندارد است.

1401 شنبه 14 آذر | ساعت: 14:38

  کشف سیاره ای در فاصله 100 میلیون سال نوری از زمین

دیدگاهتان را بنویسید