برنامه هفتم دولت ریاست جمهوری خلاف حقوق بازنشستگان و کارگران است

برنامه هفتم دولت ریاست جمهوری خلاف حقوق بازنشستگان و کارگران است

حسین حبیبی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این طرح موادی علیه حقوق مستمری بگیران و کارگران وجود دارد که در صورت اجرا وضعیت آنها بدتر از امروز می شود.

متن کامل برنامه هفتم توسعه منتشر شد. برخی از مفاد متن کارگران و مستمری بگیران را نگران کرده است. حسین حبیبی (عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران) در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این طرح مفاد ضد کارگری را لحاظ کرده است که در صورت اجرا، وضعیت کارگران بدتر می شود. -بدتر از امروز.

حبیبی با اشاره به ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت به دنبال احیای نظام کارآموزی معلمان است. توسعه کسب و کار و همچنین جذب افراد جدید به بازار کار و احیای سیستم استاد-کارآموز و ترویج آموزش عملی در حین کار در سه سال اول استخدام، مقررات زیر اعمال می شود. الف- حداقل دستمزد و مزایای این افراد معادل نصف حداقل مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار بوده و بر این اساس کسورات تامین اجتماعی پرداخت می شود. در این حالت سنوات کار بر اساس یک ثانیه محاسبه می شود. ب- در این مدت کارفرما حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد. به گزارش پولز بازار، در تبصره این ماده همچنین آمده است: اعمال بندهای فوق برای هر شخص فقط برای مدت سه سال با شروع به کار یا تغییر شغل قابل اعمال است.

حبیبی گفت: دولت در لایحه اصلاح موادی قانون کار علاوه بر این ماده ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه تلاش می کند امنیت شغلی را به کارگران بازگرداند! چه چیزی را باور کنیم؟

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه، کارفرما می تواند افراد دارای شرایط خاص از جمله مشمولان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان ها را با حقوق کمتر از حداقل استخدام کند. دستمزد و مزایای سالانه مصوب !

حبیبی گفت: مواد 15 و 16 صرفاً با هدف ایجاد انگیزه در شرکت ها و کارفرمایان برای استخدام کارگر و نادیده گرفتن انگیزه تحلیل رفته نیروی کار است.

وی گفت: در کنار این مواد باید به مواد 66 و 67 لایحه برنامه ریزی هفتم نیز توجه شود. بر اساس این مواد از یک سو دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی و سابقه خدمت و از سوی دیگر افزایش مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری از دو سال به پنج سال را مطرح کرد.

یکی از اعضای مرکز هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: متأسفانه دولت ها و نمایندگان مجلس در این سال ها به جای کمک به مردم و افراد ضعیف جامعه با آنها مواجه شده اند. و این بار برای بهبود وضعیت کشور و احیای صندوق های بازنشستگی و کمک به کارفرمایان و رشد تولید و اقتصاد کشور به کارگران انگیزه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید