برنامه هفتم قوی‌ترین برنامه بعد از انقلاب درباره آموزش و پرورش است + فیلم

وزیر آموزش و پرورش:

وزیر آموزش و پرورش گفت: در مورد ادامه همکاری بین آموزش و پرورش و نیروی تدارکاتی باید تاکید کنم که برای تغییر وضعیت این بستگان راهی جز آزمون وجود ندارد.