تجمع کارگران معترض تهران در مقابل قوه قضائیه

تجمع کارگران معترض تهران در مقابل قوه قضائیه

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: چند سالی است که کارخانه داروگر تهران دچار مشکلات اساسی شده است به گونه ای که تولید آن به حداقل رسیده و دستمزد و بیمه کارگران با 4 تاخیر مواجه شده است. و 7 ماه این در حالی است که تاکنون هیچ ارگان دولتی به ما کمک نکرده است. باید رئیس قوه قضائیه را هم ارجاع می دادیم. این کارگر یادآور شد: حدود 100 کارگر کارخانه داروگر خواستار رفع مشکلات خود هستند. به دلیل تامین نشدن مواد اولیه و توقف تولید در کارخانه بیکار شده اند. این کارگر گفت: پیش از این در تجمعی که مقابل کارخانه و وزارت کار برگزار کردیم، کارگران قول پیگیری دادند اما هنوز راه به جایی نبرده است.

دیدگاهتان را بنویسید