تنش در مجلس بر سر طرح «دفاع»/ درگیری لفظی دو نماینده بر سر مصاحبه جنجالی در خصوص نهایی شدن طرح دفاع در کمیسیون تلفیق/ رشیدی کوچی خطاب به حسن نوروزی: شما جامعه را تشویش می کنید; شما می خواهید مردم را به خیابان بکشید

تنش در مجلس بر سر طرح «دفاع»/ درگیری لفظی دو نماینده بر سر مصاحبه جنجالی در خصوص نهایی شدن طرح دفاع در کمیسیون تلفیق/ رشیدی کوچی خطاب به حسن نوروزی: شما جامعه را تشویش می کنید;  شما می خواهید مردم را به خیابان بکشید

در جلسه علنی امروز شورای اسلامی در حالی که نمایندگان در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکی جمهوری اسلامی بودند، جلال رشیدی کوچی در مقابل صندلی حسن نوروزی حاضر شد و با قاطعیت خطاب به وی گفت: شما جامعه را ناراحت می کنید. و شما می خواهید مردم را به کف خیابان بکشانید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما (در مورد طرح دفاع) را تکذیب کرد و در همان زمان حسن نوروزی نیز از رشیدی کوچی می خواست که مطالب خود را با صدای آرام تری ارائه کند. رشیدی کوچی با عصبانیت بحث با حسن نوروزی را ترک کرد.

جلسه علنی شورای اسلامی پس از درگیری لفظی جلال رشیدی کوچی و حسن نوروزی برای دقایقی متشنج شد.

در جلسه علنی امروز شورای اسلامی در حالی که نمایندگان در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکی جمهوری اسلامی بودند، جلال رشیدی کوچی در مقابل صندلی حسن نوروزی حاضر شد و با قاطعیت خطاب به وی گفت: شما جامعه را ناراحت می کنید. و شما می خواهید مردم را به کف خیابان بکشانید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما (در مورد طرح دفاع) را تکذیب کرد و در همان زمان حسن نوروزی نیز از رشیدی کوچی می خواست که مطالب خود را با صدای آرام تری ارائه کند. رشیدی کوچی با عصبانیت بحث با حسن نوروزی را ترک کرد.

حسن نوروزی روز گذشته در گفت وگویی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون تلفیق نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال می شود، گفت: پس از این اظهارات، جلال رشیدی کوچی با تکذیب این اظهارات تاکید کرد که باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن امنیت روانی جامعه هستند.

  فروش بلیط ارزان هواپیما جریمه ای ندارد

همچنین سخنگوی هیئت رئیسه شورای اسلامی نیز با تکذیب اظهارات حسن نوروزی بر عدم تصویب چنین موضوعی در مجلس تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید