حداقل حقوق در دوران بازنشستگی: 5.5 میلیون تن

حداقل حقوق در دوران بازنشستگی: 5.5 میلیون تن

بر اساس مواد 96 و 111 باغ وحش، افزایش مستمری مستمری بگیران از صندوق تامین اجتماعی هر ساله به تصویب هیات وزیران می رسد به طوری که حداقل مستمری دریافتی کمتر از حداقل حقوق مصوب همان سال نباشد. .

بر اساس مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تن در ماه رسید.

با تصمیم هیات وزیران مقرر شد: در خصوص حداقل دستمزد مستمری بگیران، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان تامین اجتماعی که طبق قوانینی مانند مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی نباید کمتر باشد. نسبت به حداقل دستمزد، میزان دریافتی آنان برابر با حداقل دستمزد کارکنان تعیین و با افزایش 57 واحدی 4 درصدی همراه خواهد بود به طوری که کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تن نباشد. در مورد مستمری از کارافتادگان و سایر اشخاصی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه تعیین می شود به همان نسبت و بر اساس مصوبه فوق افزایش می یابد.

همچنین بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های بازنشستگی مختلف (بر اساس افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان) و به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق در کلیه موارد. صندوق‌های بازنشستگی، برای این گروه از دریافت‌کنندگانی که در صورت بیش از حداقل، 10 درصد افزایش اعمال می‌شود. به منظور حمایت از معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد فوق، ماهانه مبلغ 650 هزار تن (سقف ماهانه 10 میلیون تن) پرداخت می شود.

  تایید شرکت بلژیکی برای توسعه VAR در ایران/زدوبند را در داوری تایید نمی کنم

دیدگاهتان را بنویسید