دانشگاه می‌تواند پیشران پیگیری حقوقی مطالبات مردم اصفهان در زمینه هوا و آب باشد

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان:

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دانشگاه می تواند موتور محرکه پیگیری قانونی مطالبات مردم اصفهان در حوزه هوا و آب باشد تا جریانات مسالمت آمیزی در چارچوب قانون

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

مصطفی نباتی نژاد با اشاره به لزوم وجود دانشجویان مطالبه گر در حوزه مشکلات و معضلات اصفهان اظهار داشت: دانشجویان حقوق در جایگاه خود می توانند اولویت های شهر را بررسی کنند و ضمن شناخت مشکلات و معضلات، راهکارهایی ارائه دهند که بر اساس قانون، کوچکترین راه حل می تواند شکایت باشد.قانون در زمینه عنوان در اصفهان بودن

وی با اشاره به نتایج کم آبی از جمله افتادن به زمین، افزود: دانشگاه می تواند موتور محرکه پیگیری قانونی مطالبات هوا و آب مردم اصفهان باشد تا جریانات مسالمت آمیز در چارچوب قانون شکل بگیرد و حقوق اساسی شهروندی مردم اصفهان پیگیری شود.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به پروژه شهرجو گفت: این طرح شبیه سازی حکومت شهری برای دانش آموزان است و علاقه مندان می توانند وارد این فرآیند شوند. در این طرح جلسات و بازدیدهایی برگزار می شود و دانش آموزان می توانند با فرآیندها و سیستم های شهرداری آشنا شوند.

مصطفی نباتی نژاد خاطرنشان کرد: این سوال می تواند زمینه ساز ایجاد انجمن علمی دانشجویی مانند شهرجو باشد که هم اکنون می توان آن را ایجاد کرد.آیا این خبر مفید بود؟