سفر مخفیانه رئیس سیا به اوکراین

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هفته گذشته سفری محرمانه به کیف داشت.

  فروش روغن های خوراکی تقلبی در فضای مجازی

دیدگاهتان را بنویسید