فیروزآبادی از دبیری شورای فضای مجازی استعفا داد

فیروزآبادی از دبیری شورای فضای مجازی استعفا داد

به زودی با نظر رئیس جمهور، فرد جدیدی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب می شود.
با استعفای ابوالحسن فیروزآبادی از سمت دبیری شورای عالی فضای مجازی، به زودی دبیر جدید این شورا معرفی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفا کرد و استعفای وی مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت.

بر این اساس و به زودی با نظر رئیس جمهور، فرد جدیدی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب می شود و عضویت آقای فیروزآبادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی ادامه خواهد داشت.

  افت بیش از پنج هزار واحدی شاخص کل/بازار سرمایه تحت تاثیر قیمت ارز

دیدگاهتان را بنویسید