لباس نماینده رهبری در نماز جمعه تبریز خبرساز شد

پس از تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی پارلمان اروپا، آیت الله آل هاشم نماینده رهبری در آذربایجان شرقی با لباس سپاه در نماز جمعه تبریز خطبه ایراد کرد.

  گفتار درمانی، عدم جهت گیری برنامه، ناکارآمدی روز جدید

دیدگاهتان را بنویسید