ماجرای برد ساپینتو از مربیان مس

ماجرای برد ساپینتو از مربیان مس

مهدی فنونی زاده بازیکن قدیمی استقلال در گفت وگویی درباره رفتار یکی از اعضای کادر فنی تیم مس کرمان با ساپینتو گفت: همه می دانند مسی برای بردن تیمش به چه چیزی متوسل می شود اما مشخصا در این دیدار تیر آنها به سنگ خورد و همه آقایان فشار زیاد است.”

وی افزود: فردی زمانی که تحت فشار زیادی است این رفتار را انجام می دهد. وگرنه چه لزومی دارد که یک مربی بیاید و دستی به سرمربی استقلال بزند؟»

  توطئه افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی بر مردم/دشمن به دنبال توقف مسیر توسعه ایران است

دیدگاهتان را بنویسید