ما مذاکرات را برای رسیدن به یک توافق قوی و باثبات ادامه خواهیم داد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه برای رسیدن به یک توافق قوی و باثبات به مذاکرات ادامه می دهیم، تصریح کرد: آمریکا باید مشخص کند که آیا توافق می خواهد یا به دنبال تکرار یکجانبه خواسته های خود است. هر دو در یک زمان ممکن نیست.

  لیست کامل در مقابل نقل و انتقالات استقلال!

دیدگاهتان را بنویسید