نامه اخیر دولت در مورد لوازم خانگی مربوط به محصولاتی است که قبلا واردات آنها آزاد بود / فقط می گفتند مراقب مصرف انرژی گاز و لوازم برقی باشید / یعنی اگر قرار است موتور یخچال و کولر وارد شود. ، باید کلاس انرژی A باشد.

نامه اخیر دولت در مورد لوازم خانگی مربوط به محصولاتی است که قبلا واردات آنها آزاد بود / فقط می گفتند مراقب مصرف انرژی گاز و لوازم برقی باشید / یعنی اگر قرار است موتور یخچال و کولر وارد شود. ، باید کلاس انرژی A باشد.

پازوکی در خصوص واردات لوازم خانگی گفت: آقای محبر به درستی این نامه را دادند که وقتی ارز کشور با همه سختی ها صادر می شود چرا باید هر نوع تجهیزاتی وارد شود؟ کیفیت کالا باید ساماندهی شود و ارز برای آخرین تکنولوژی و آخرین خط تولید کشیده شود. یعنی بعد از واردات باید بتوانیم تولید و صادرات کنیم. از طرفی امنیتی که در این 5 سال به تولیدکننده داخلی دادیم که سرمایه گذاری کرده و شغل بیشتری ایجاد کرده است، نیاز به برنامه ریزی دارد و نباید به یکباره روی واردات بسته و باز شود.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی در چند سال گذشته با توجه به شنیده ها در بین خریداران و مردم باعث افزایش کیفیت کالاهای ایرانی نشده است و مردم در صورت واردات، دید قابل توجهی نسبت به کالاهای خارجی خواهند داشت. از سوی دیگر، نامه اخیر معاون رئیس جمهور در مورد لوازم خانگی این تعبیر را ایجاد کرده است که احتمال معافیت واردات وجود دارد، اما به نظر می رسد برداشت ها از این نامه متفاوت باشد.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران درباره صحت آزادسازی واردات لوازم خانگی به Enchant گفت: نامه آقای محبر در مورد لوازم خانگی مربوط به کالاهایی که قبلاً واردات آنها آزاد بود. قبلا وسایل گازسوز و برقی مثل کولر وجود داشت اما الان می گفتند باید مراقب مصرف انرژی آنها باشید. به عنوان مثال به جز اجاق گاز، محصولات گازی دیگری وارد نکرده ایم، اما مخبر گفته است که اگر وارداتی انجام شود، تجهیزات این لوازم مانند موتور یخچال، کولر، شعله اجاق گاز و …. .، باید رده انرژی A باشد. تجهیزات الکتریکی وارداتی و تجهیزات گازسوز باید از این پس دارای سطح کیفی انرژی باشند.