پیام جدید و دلسوزانه علی کریمی به مردم

اگر کارفرما هستید، کارمندی را اخراج نکنید.

اگر از کسی تقاضا دارید، کمی صبور باشید و به او فرصت دهید.

هیچ کس این روزها حالش خوب نیست.

بسیاری از مشاغل در این مدت تعطیل شدند.

حداقل بهانه نیاوریم.

بیایید آن را بفهمیم

پیام جدید و دلسوزانه علی کریمی به مردم

  مردم با هوشیاری خط خود را از شورشیان جدا می کنند / 10 درصد افزایش تماس با سیستم از سال 1970.

دیدگاهتان را بنویسید