کمیسیون انرژی به تخلف دولت قبل از قرارداد خرید و فروش خودروهای فرسوده می پردازد

سخنگوی کمیسیون انرژی از وجود مشکلاتی در قرارداد جایگزینی خودروهای فرسوده در دولت قبل خبر داد و گفت: تا زمانی که شرکت نفت بررسی کند این قرارداد به حالت تعلیق درآمده است، اما در صورت اثبات تخلف، کمیسیون انرژی نیز این موضوع را انجام خواهد داد. آن را وارد کنید.

  نکته عجیب درباره خرید جدید پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید