امنیت حاکم در جامعه مرهون ایثارگری شهدای گرانقدر است

رئیس دانشگاه اصفهان گفت:امنیت حاکم در جامعه را مرهون ایثارگری شهدای گرانقدر این مرز و بوم است.


به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج اصفهان، حسین هرسیج در نشست هم اندیشی قرارگاه کنگرهٔ ملی شهدای دانشگاهی استان ضمن تأکید بر جذب قشر خاکستری جامعه بر تعمیق و گسترش امور فرهنگی دانشگاه تأکید کرد.

وی  اظهار کرد: دانشگاه اصفهان با ۱۷۰ شهید استاد، دانشجو و کارمند نقش کلیدی و اساسی در مسائل امنیتی کشور داشته و دارد.

هرسیج افزود: ضروری است برای تداوم همکاری و همراهی با نسل جوان به منظور شناخت شخصیتهای شاخص علمی، پژوهشی  و آموزشی دانشگاه که طی ۸ سال دفاع مقدس به درجهٔ رفیع شهادت رسیدند، فضاسازی عمیق انجام شود. 

رئیس دانشگاه اصفهان ضمن تبیین اهمیت شبکه شدن اعضای کمیته های نشست قرارگاه کنگره ملی شهدای استان اصفهان، خواستار تشکیل یک گروه مجازی و  ارایه گزارش اعضا در این گروه شد و بر این مهم تأکید کرد

سید هادی رئیس بسیج دانشجویی استان اصفهان نیز در این نشست،اظهار کرد: با توجه به نقش موثر و برجستهٔ دانشگاه اصفهان تصمیم گرفته شد که یک کمیتهٔ جداگانه برای آن در نظر بگیرند تا برای قرارگاه کنگره ملی شهدای استان به نحو مطلوب برنامه ریزی کنند.

رئیس بسیج دانشجویی استان اصفهان، تصریج کرد: اعضای کمیته ها باید قبل از برگزاری کنگره گزارشی از کمیتهٔ خود را ارائه بدهندتا در نشست های مشترک مطرح و مورد تصمیم گیری قرار بگیرد.

رئیس بسیج دانشجویی استان در ادامه افزود: ما به عنوان دبیران کمیته تلاش نمودیم که شبکهٔ دانشگاهی خود را فعال کنیم.

انوری با تأکید بر تکمیل بانک اطلاعاتی کمیته ها، افزود: ما سال گذشته حدود ۴۰۰۰ دانشجو را به مناطق عملیات راهیان نور اعزام کردیم ولی امسال با توجه به نقش تعیین کننده دانشجویان در تبیین ایثار و شهادت حدود ۹۰۰۰ دانشجو اعزام می شوند.


آیا این خبر مفید بود؟


دیدگاهتان را بنویسید