انتظارات برای ادامه اعتراضات خیابانی در بهار و تابستان

انتظارات برای ادامه اعتراضات خیابانی در بهار و تابستان

* صرف نظر از دورنمای این رویدادها در آینده، موضوعی که مطرح است، ادامه چرخه اعتراض است. به عبارت دیگر، فاز مسلحانه در ایران موفقیت آمیز است یا شکست، آنچه برای سرویس خارجی حیاتی است دو سوال است. اول ایجاد پیوند و ائتلاف بین گروه های ضد ایرانی و دوم افزایش دامنه و تداوم زمانی اعتراضات.

روزنامه دولت با این مقدمه نوشت:

* عاملی که می تواند به این چرخه دامن بزند همان مشکلی است که منبع اصلی آن بوده است. بهانه حجاب زنان به عنوان اولین عامل آشفتگی مختلط اخیر، همچنان این ظرفیت را دارد که در فصل تابستان نیز زمینه اعتراض و سوء استفاده از ظرفیت انسانی و الزامات قانونی زنان را فراهم کند.

*موضوع رویارویی دولت با زنان و ساختن هویت و چهره زنان ایرانی یک هدف راهبردی در عرصه جنگ نرم است. این تقابل در کنار بازتولید جذابیت جنسی کاذب برای نوجوانان و جوانان در فضای مجازی و واقعی از پایه های نرم تداوم این آشوب است که پیش بینی می شود در بهار و تابستان سال آینده از آن استفاده شود.

  هوای اراک و شازند ناسالم است/ میانگین غلظت ذرات معلق در اراک 6 برابر میانگین سازمان جهانی بهداشت!

دیدگاهتان را بنویسید