بیانیه ای باورنکردنی درباره فساد اخلاقی یک کارگردان

این شما هستید که وقتی وارد دفترش شدید، قبل از ورود به اتاق مجبور شدید تلفن و وسایل الکترونیکی خود را تحویل دهید.

کسی که به نوعی وارد شد تا خودش را ثابت کند

(نام کارگردان) همان چیزی نیست که در مورد ممیزی گفته است، چگونه می توانی خودت را به من ثابت کنی تا بتوانم به تو نقش بدهم؟ یا مثل تست گفته شده نیست…؟

بیانیه ای باورنکردنی درباره فساد اخلاقی یک کارگردان

تو به خاطر آشنایی که با اطرافیانت داشتم و اینکه متوجه این آشنایی شدی نمی توانستی با من کاری بکنی اما ترسی که در زندگی من ایجاد کردی باعث شد چندین سال دفتری نداشته باشم که در آن کار کنم.

و خوشحالم که برای سریال… وقتی دستیارت با من تماس گرفت، گفتم به او بگو که من با اهالی سینما کار نکردم و شاید تا امروز کمتر، اما با صادق ترین و صادق ترین ها کار کردم. آدم های پاکی که به من ثابت کردند سینما فقط خالی از امثال تو بس است

همچنین من فقط 19 سال داشتم که این ترس را وارد زندگی من کرد

فکر کنم الان بهتره…

  خدمت بی منت نشانه این است که بسیجیان/بسیجیان نشان داده اند که نظام اسلامی توانایی اداره کشور را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید