حفظ شأن و جایگاه وکیل وظیفه همه کارکنان نظام است

این استاد دانشگاه گفت: امروز خواسته ملت انقلابی از مسئولان این است که برای پاسداری از حریم و جایگاه امام جامعه به میدان بیایند.

  تنیس روی میز کرواسی Kontander انصراف دو تیم عالمیان و احمدیان از دیدارهای زاگرب

دیدگاهتان را بنویسید