حمله کاهان به اصلاح طلبان/ شما به پاترول هدف حمله می کنید چون لیدر کارنامه مثبتی دارد.

حمله کاهان به اصلاح طلبان/ شما به پاترول هدف حمله می کنید چون لیدر کارنامه مثبتی دارد.

روز جدید : شاید پینگ پنگ و بازی پازل به حاشیه راندن طیف های سیاسی برای بخش هایی از ظرفیت های اجرایی کشور چندان گران نباشد اما بی شک فعال شدن شکاف های اجتماعی، دوقطبی ها و جابه جایی مسائل جزئی و کلان برای جامعه گران تمام می شود. امنیت و منافع ملی کشور

اصلاح طلبان که از بازندگان سیاسی انتخابات گذشته (ریاست جمهوری سیزدهم، مجلس یازدهم و شورای شهر ششم) بودند، این روزها با معضلاتی چون بحران هویت، اختلافات داخلی و نبود پایگاه اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند و بخشی از آنها را به دست می آورند. همانطور که پرندگان گردن گرد فرصت اعتراض و مخالفت با وضع موجود را مشاهده می کنند. به گفته اصلاح طلبان، تمرکز بر موضوع گشت ارشاد و طرح انتقادات گسترده از دولت، بخش هایی از ظرفیت رادیکال اصلاح طلبان را فعال کرده و آنها را در زیر چتر اصلاحات ساماندهی می کند.

یکی دیگر از اهداف اصلاح طلبان تضعیف نگرش مثبت مردم نسبت به رایضی، انحراف افکار عمومی و اساسا به حاشیه راندن عملکرد مثبت دولت سیزدهم در سال گذشته است. سرانجام دولتی روی کار آمد که جلوی کشور را نگرفت و توانست مواضع غرب علیه ایران را در سیاست خارجی اصلاح کند و اقدامات تهاجمی آنها را محدود کند. از سوی دیگر این دولت با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی توانست ایران را در کنار قدرت هایی مانند چین و روسیه قرار دهد و حجم مراودات و مبادلات تجاری را چندین برابر کند.

اصلاح طلبان علاوه بر «فعال کردن ظرفیت های رادیکال برای بازپس گیری هویت از دست رفته» و «به حاشیه راندن کارنامه مثبت رئیسی» اهداف دیگری را نیز دنبال می کردند. «سرگرمی دولت در حاشیه» و «ارسال نبض ضعف به طرف های خارجی».

  طبیعت خاکستری؛ هدیه غبار عرب / مهمان ناخوانده ای که سلامت مردم ایران را به خطر می اندازد

شاید پینگ پنگ و بازی در پازل حاشیه سازی طیف های سیاسی برای بخش هایی از توان اجرایی کشور هزینه چندانی نداشته باشد، اما فعال شدن شکاف های اجتماعی، دوقطبی ها و جابه جایی مسائل جزئی و کلان از نظر امنیت اجتماعی و منافع ملی برای کشور گران تمام می شود. . فراموش نکنیم که اغتشاشات سال 88 باعث تغییر رفتار آمریکا در قبال ایران و صدور قطعنامه های تحریمی به ویژه قطعنامه 1929 علیه کشورمان شد. (قطعی که کشور ما را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و ماده 41 آن قرار داد و باعث تحمیل تحریم های شدید اقتصادی علیه ایران و آغاز تحریم های شدیدتر بعدی شد.)

دیدگاهتان را بنویسید