سیاست خارجی ایران در تعادل

سیاست خارجی ایران در تعادل

سهراب عنانی علمداری در یادداشتی درباره دیپلماسی ایرانی می نویسد: سیاست خارجی دولت سیزدهم که توسط رئیس جمهور و حسین امیرعبدالخیان وزیر امور خارجه با تعامل هوشمندانه، سیاست همسایگی و رویکردی متوازن مطرح شد، اساساً یک سیاست خارجی را کنار گذاشت. طیف وسیعی از راهبردهای قبلی و عملگرایانه سیاست خارجی ایران شامل رویکرد مستقل ملی، موازنه استراتژیک، نگاه به شرق، تعامل گرایی، تجدیدنظرطلبی فعال، مقاومت و ائتلاف گرایی است. در چنین رویکرد ترکیبی، ما با طیف وسیعی از موضوعات و اهداف مورد بحث روبرو هستیم که بخش‌های مختلف سیاست خارجی باید فعالانه درگیر آن باشند.

سیاست خارجی را می توان مؤثرترین ساختار و ابزار راهبردی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی دولت ها در محیط متحول سیاست بین الملل تعریف کرد که قادر است ظرفیت ملی را در مسیر و چارچوب منافع ملی قرار دهد. تغییر ماهیت نظام بین المللی کنونی شرایط متفاوتی را برای دولت ها و بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است. به گونه ای که دولت ها باید سیاست خارجی خود را در ساختاری ژلاتینی اجرا و مدیریت کنند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که حاصل ظرفیت – سیاست داخلی و اقدام – واکنش با محیط بیرونی در دولت های مختلف برآمده از رای مردم و در چارچوب اصول کلی عزت، حکمت و مصلحت است. و اصول مطرح شده در قانون اساسی در راهبردها، سیاست ها و تاکتیک های مختلف دنبال می شود، اما آنچه سیاست خارجی را از سایر ابزارها و ساختارهای حاکم بر ایران متمایز می کند، کارآمدی تغییر یا به نوعی جریان تداوم و روند تغییر آن است. ; روند تغییر تداومی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در برابر لشکرکشی ها و پویایی های بین المللی با حفظ اصول و مبانی انعطاف پذیر می کند.

تلقی استراتژیک کارگزاران سیاست خارجی ایران طی دهه ها، ضمن اذعان به ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، مبانی و اصول ژئوپلیتیک را در اولویت قرار داد و اساساً چنین رویکردی در طول زمان، اما در چند دهه گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران را تحت الشعاع قرار داد. همچنین مبانی و مبانی عقیدتی انقلاب اسلامی برگرفته از ریشه های اسلامی-شیعی را نیز به آن افزوده است. در این قالب، سیاست خارجی ایران در دولت‌های مختلف در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی (کاهش تنش)، حنومی (تنش‌زدایی فعال)، احمدی‌نژاد (تجدیدنظرطلب) و روحانی (تعامل سازنده) شکل گرفت.

  بازیکن 35 ساله در راه استقلال: استویان وارانیش کیست؟

با روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی در 21 مرداد 1400، کارگزاران حوزه روابط خارجی ایران متوجه سیاست خارجی ترکیبی شدند که تلفیقی از رویکردهای سیاست خارجی دوره گذشته و حال بود. در این چارچوب سوال اصلی این است که سیاست خارجی دولت سیزدهم در تئوری و عمل چگونه است؟ و نتایج چه خواهد بود؟

سیاست خارجی دولت سیزدهم که با تعامل هوشمندانه، سیاست همسایگی و رویکردی متوازن توسط رئیس جمهور و حسین امیرعبدلاخیان وزیر امور خارجه معرفی شد، اساسا مجموعه ای گسترده از راهبردهای قبلی و عملگرایانه به جای مانده در سیاست خارجی ایران است. . یعنی رویکرد مستقل ملی، توازن شامل استراتژی، نگاه به شرق، تعامل گرایی، رویزیونیسم فعال، مقاومت و ائتلاف گرایی است. در چنین رویکرد ترکیبی، ما با طیف وسیعی از موضوعات و اهداف مورد بحث روبرو هستیم که بخش‌های مختلف سیاست خارجی باید فعالانه درگیر آن باشند. همچنین به نظر می رسد که چنین ترکیبی از راهبردها و رویکردها، ترکیبی نامتعادل چندجانبه و چند بخشی است که عوامل سیاست خارجی را در تنگناها و تضادهای راهبردی، سیاسی-اقتصادی و عملیاتی قرار می دهد.

اگر با دقت بیشتری به نحوه اجرای این راهکارها در یک سال و نیم دولت سیزدهم نگاه کنیم، متوجه می شویم که پیگیری این راهکارها، سیاست خارجی دولت سیزدهم را به وضعیت «بدون راهبرد» تبدیل کرد. در حالی که دولت سیزدهم تلاش می کند رویکردی متوازن را در سیاست خارجی دنبال کند، سطح روابط با سه کشور اروپایی به عنوان محرک های سیاست اروپا یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه به پایین ترین سطح و سطح گسترده مذاکرات با جوزپ رسیده است. بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورهای اروپایی کمتر تأثیرگذار مانند هلند، مجارستان، بلژیک یا فنلاند است که ظرفیت زیادی برای تأثیرگذاری بر سیاست مشترک اروپا یا روابط اقتصادی ندارند. همچنین این کشورها عمدتاً خارج از رویکرد مشترک اروپایی قادر به گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود.

  هدف از برگزاری دوره های مربیگری تربیت مربی خانواده در سراسر کشور است

از سوی دیگر، یکی از رویکردهای ابلاغی و اجرایی دولت سیزدهم، سیاست همسایگی است. سیاست همسایگی که پیش از این در قالب رویکردهای کلان تنش زدایی، تعامل سازنده و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان اجرا و دنبال می شد، هر چند توانسته حرکتی گام به گام در روابط همسایگی با پیشروان دیپلماسی ایجاد کند، اما اساساً چنین سیاستی چندان جواب نمی دهد، صرف نظر از روابط کلان، ایران در نظام بین الملل نخواهد بود. نمونه ای از چنین وضعیتی را می توان در منطقه قفقاز به ویژه در رابطه با جمهوری آذربایجان و گرجستان مشاهده کرد که نه تنها تنش ها ادامه دارد، بلکه در ماه های اخیر با تشدید چالش ها بین ایران و جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده ایم. آذربایجان، به ویژه در منطقه آسیای مرکزی. روابط با تاجیکستان نیز تشدید شد.

اگر به روند احیای برجام توجه کنیم، این تناقضات در رویکردها و راهبردها بیشتر خودنمایی می کند. دولت سیزدهم در جریان احیای برجام، در حالی که راهبرد سیاست خارجی ایران بر احیای برجام متمرکز بود، اما در حوزه عملیاتی عوامل سیاست خارجی به ویژه مذاکره کننده ارشد برجام، بر نقش آفرینی متمرکز نیستند. برجام در حوزه سیاست خارجی و ضمن مذاکره در سطح معاونت امور خارجه که در بسیاری از موارد تعیین شده، وزیر امور خارجه این نقش را ایفا می کند. اما در عمل، چنین رویکردی با رویکردهای تعامل هوشمند، موازنه‌سازی، دیپلماسی اقتصادی و حتی سیاست همسایگی در تضاد است، زیرا به نظر می‌رسد احیای برجام می‌تواند در کنار تحرک دیپلماسی اقتصادی، منافع اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. . در مناطق منطقه ای و بین المللی آورده شده است.

  15 سال زندان برای لایک کردن یک توییت

حتی تجربه گذشته نشان داده است که سیاست نگاه شرق که یکی از اولویت های راهبردی دولت سیزدهم محسوب می شود، بدون احیای برجام در وضعیت عملیاتی محدودی قرار خواهد گرفت. برنامه 25 ساله مشارکت راهبردی جامع ایران و چین که یکی از پایه های مشارکت راهبردی دو کشور محسوب می شود، اگرچه چشم انداز و چشم انداز اجرایی گسترده ای را بین دو کشور ایجاد کرده است، اما این برنامه راهبردی یک برنامه است. ظرفیت عملیاتی زمانی که «مشارکت استراتژیک» به تعریف «پروژه» و در نهایت «قرارداد» تبدیل شد.

سیاست خارجی ایران را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال باثبات‌ترین حوزه‌های سیاست در حوزه حکومت‌داری دانست که طی دهه‌ها روند متعادلی از تداوم و تغییر را پشت سر گذاشته است و حتی برخی از تحلیلگران، سیاست خارجی را ستون فقرات حکومت‌داری می‌دانند. و در ایران سیاست می دانند. اما موضوع قابل تامل در حوزه سیاست خارجی در دولت سیزدهم این است که فاصله رویکردها، ساختارها، مبانی و قوه مجریه علیرغم وجود کارگزاران با دیدگاه‌های متفاوت بسیار زیاد است و سازماندهی چنین سیاستی را هدف قرار می‌دهد. بیشترین – کم مزایای اقتصادی.

دیدگاهتان را بنویسید