شهید شدن سردار موسوی ناشی از عجز و سرخوردگی رژیم صهیونیستی بود

دیدار رئیس جمهور با خانواده شهید سید رضا موسوی:

رئیس جمهور با حضور در منزل شهید «سید رضی موسوی» با خانواده شهید دیدار و گفتگو کرد.