با ادغامی که اتفاق افتاد باید پیشرفت مردم را در یک دوره نشان دهیم تا همه فرق خوب و بد را بفهمند / زمان می برد / مردم رنج کشیده اند و تحمل کرده اند

با ادغامی که اتفاق افتاد باید پیشرفت مردم را در یک دوره نشان دهیم تا همه فرق خوب و بد را بفهمند / زمان می برد / مردم رنج کشیده اند و تحمل کرده اند

حسین طیب ظهر امروز در مراسم پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: اولویت اول مردم حل مشکل اقتصادی است نه پرداختن به اقدامات گذشته. باید تقاضای عمومی در این زمینه ایجاد شود و به سرعت به آن پاسخ داده شود.

حسین طائب در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت: مصونیت در کشور وجود ندارد و قطعا بررسی خواهد شد. دیر یا زود اما بدون سوخت.

مهمترین بخش‌های اظهارات حسین طیب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه به شرح زیر است:

هیچ مصونیتی در این ایالت وجود ندارد.

در همان زمان در دولت قبل هشدار دادیم که ذخایر رو به اتمام است و با آنها برخورد می کنیم. به محض اینکه از او پرسیدیم، رئیس کل بانک مرکزی گفت قبول کردم و نامه نوشت که به صلاح کشور نیست، اما دستور ادامه کار را صادر کردند.

با ادغامی که اتفاق افتاد، باید پیشرفت را در یک دوره زمانی به مردم نشان دهیم تا همه بتوانند خوب و بد را تشخیص دهند.

این موارد باید در مقطعی رسیدگی شود، اما زمان رسیدگی چه زمانی است؟ آیا رسیدگی به این پرونده اکنون مشکل مردم را حل می کند؟ دیر یا زود اما بدون سوخت.

مردم رنج کشیدند و رنج می برند.

اولویت اول مردم حل مشکل اقتصادی است نه پرداختن به امور گذشته. باید در این راستا مطالبات عمومی ایجاد شود.

وقتی درخواست عمومی شد روی آن کار می شود، الان درخواست عمومی نیست.

  مخالفت وزیر ورزش با پوشش غیر سنتی زن ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید